Chính sách hoàn tiền và đổi trả

Thông tin chi tiết chính sách Amend Booking :

Việt Journey hỗ trợ theo quy định sau:  

  1. Thời gian đổi trả:

- Giai đoạn Cao điểm hoàn hủy trước 45 ngày khách tới

- Giai đoạn Thấp điểm trước 30 ngày khách tới 

Các yêu cầu điều chỉnh đặt phòng hoặc hủy phòng đều phải được hai bên xác nhận bằng văn bản.

   2. Chính sách hoàn tiền và đổi trả

Không áp dụng.