Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm khi đặt tại Công ty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIỆT JOURNEY đều được hỗ trợ khi khách hàng cần  !

Điều kiện bất khả kháng: trong các điều kiện không mong muốn như thiên tai, dịch bệnh, chuyến bay của khách bị trì hoãn vì lý do khách quan, chiến tranh…sẽ hỗ trợ khách rời ngày tới hoặc có phương án giải quyết.

ĐIỀU KHOẢN NO-SHOW:
Các trường hợp khách không đến nhận phòng và không có thông báo tới khách sạn, khách sạn sẽ tính 100% giá trị hợp đồng.


ĐIỀU KHOẢN HỦY:
Các thông báo hủy phải được xác nhận bằng văn bản từ phía khách sạn. Trong trường hợp hủy, khách sạn không hoàn lại, không chuyển nhượng tiền đặt cọc.